Claus Sørensen A/S

Claus Sørensen A/S driver køle- og frysehuse inden for servicering af fødevareindustrien. De har med deres køle- og frysehuse gode muligheder for at deltage i IEP-projektet.

De deltager som følge af faglige, økonomiske og samfundsmæssige interesser.

  • Faglige, for at være de bedste indenfor deres felt og dermed være med til at påvirke den fremtidige udvikling.
  • Økonomiske, for at være de fremmeste på markedet og dermed styrke konkurrenceevnen.
  • Samfundsmæssigt, da det er i virksomhedens DNA at udnytte ressourcerne optimalt, for at opnå et mindre forbrug og samtidig et mindre behov for fossile brændstoffer.

“Hos Claus Sørensen A/S forventer vi et system, der bringer os i stand til automatisk at styre vores forbrug, efter mængden af vedvarende energi og el-nettes belastning, med ønsket om at spare økonomiske ressourcer på elforbruget,” fortæller Henning Hæstrup.

Claus Sørensen A/S har i flere år styret deres elforbrug efter elpriserne, så IEP-konceptet er ikke nyt for dem. De har for eksempel nedkøle mere om natten, hvor priserne er lave – og med gode erfaringer.

“Vi vil anbefale alle virksomheder at undersøge deres elforbrug og fleksibilitet og forberede sig på udviklingen indenfor elmarkedet,” slutter Henning Hæstrup af.