Danfoss A/S

Danfoss A/S er en privatejet virksomhed med ca. 24.000 medarbejdere på verdensplan og med 79 fabrikker i 22 lande, og endnu flere salgsselskaber over hele verden. Det er Danfoss’ hovedsæde på Als – nemlig i Nordborg – der er en del af IEP-projektet. I Danmark har Danfoss ca. 5.300 ansatte.

Enheder for demand response (DR) 

Danfoss’ elforbrug leveres af eget gasfyret kraftvarmeværk, der leverer 3,8 MW kontinuert uden hensyn til prisen på gas eller el. Det resterende el-forbrug købes fra elnettet svarende til gennemsnitlig 6,4 MW.

Både af hensyn til virksomhedens økonomi og elsystemets udfordringer ift. indfasningen af fluktuerende vindkraft ønskes der et en fleksibel brug af kraftvarmeværket til elproduktion. Kraftværket skal ikke køre når el fra nettet er billigere.

Der er primo 2016 indsat 3 stk varmepumper, som indgår i projektet. De vil kunne levere den varme, som kraftvarme-værket hidtil har leveret.

Udfordringen IEP-projektet og Danfoss som case

Der er en række faktorer, der bestemmer om det er favorabelt at lade kraftvarmeværket producere el og varme eller om el fra nettet skal levere den samme mængde el samt el til varmeproduktion på varmepumperne. Danfoss ønsker gennem projektet at skabe et tydeligt signal for hvad der er den mest fordelagtige elfremskaffelse på timeniveau.

Elspotprisen varierer fra time til time og gasprisen fastsættes for et døgn af gangen.

Af andre parametre er afgifterne, især PSO, af betydning for hvornår det kan betale sig at bruge el frem for gas

Fase 1: Kigges der udelukkende på mængden af el, der for nuværende produceres på kraftvarmeværket, ser sammenligningen for de to el-leveranceformer for en valgt dag ser således ud:

Graf IEP

Klik på billedet for større visning. Figur 1: Sammenligning af elpris fra hhv. kraftvarmeværket og elmarkedet. Eksempel 28.marts 2016. Kilde: IEP-projektet.

 

Fase 2, primo maj 2016 er at indarbejde varmepumpernes fleksibilitet i beregningen. På lignende må som i fase 1 gives der et beslutningsgrundlag for hvad der er billigst for den enkelte time. Der beregnes på baggrund den månedlige for-tjeneste som Danfoss vil opnå i det nuværende og et fremtidigt 2020-marked.