Kalundborg Forsyning

Kalundborg Forsyning (KALFOR) er kendt for at være en innovativ og miljøorienteret forsyningsvirksomhed, som altid er parat til at gå forrest for at finde nye og bedre løsninger.

KALFOR har deltaget i en række udviklingsprojekter både i forhold til Ministerier, Styrelser og EU. Derfor er det naturligt for KALFOR også at deltage i IEP-projektet for at analysere hvilke muligheder et forsyningsselskab har.

Forsyningen er placeret i Kalundborg med p.t. 76 ansatte med meget forskellige faglige kompetencer. Fra ufaglærte/faglærte håndværkere med specialuddannelser, over fagøkonomer til teknikkere og ingeniører og Ph. D.’ere med en naturvidenskabelig baggrund.

Enheder for demand response (DR)

Kalundborg Forsyning forsyner Kalundborg området med drikkevand, overfladevand, fjernvarme og håndtere forskellige former for spildevand. Som det eneste forsyningsselskab har KALFOR et ozon baseret spildevandsrensningsanlæg. Denne teknologi er overordentlig energikrævende; men er samtidig måske en af de eneste løsninger på at rense spildevand for mikroplast og miljøfremmede stoffer som f.eks. hormoner, aromatiske kulbrinteforbindelser etc.

KALFOR har et avanceret SRO-anlæg, der betyder at man fra Driftscentret er i stand til at overvåge og styre samtlige pumper og andre større driftsenheder der er el-forbrugende. Resultater fra KALFOR vil være reproducerbare til forsyningsvirksomheder i Danmark og andre Europæiske lande. Af særlig interesse for dette projekt er de 7 rensningsanlæg og den 274 pumpestationer. Hver af disse enheder har meget forskelige størrelser og antal af pumper installeret. Men KALFOR er også parat til at analysere i løbet af projektet, hvordan pumper, boostere/varmepumper, bassiner og lignende installationer inden for varme- og vandforsyning kan optimeres med henblik at flytte elforbrug ud af peek-hours.

KALFOR er ved at analysere hvordan det vil være praktisk muligt, at inddrage den størst mulige effekt i dette projekt. Det totale effekt for KALFORs installationer kendes derfor p.t. ikke præcist; men med et årsforbrug på ca. 11 GWh er potentialet betydeligt.