Vald. Birn A/S

Vald. Birn A/S er en af Nordeuropas største støberikoncerner og har sine kernekompetencer indenfor støberi, udvikling og bearbejdning samt overfladebehandling og montering.

“Hos Vald. Birn A/S har vi altid haft stor fokus på energiforbrug – optimering – besparelse. Derfor er det helt naturlig også at deltage i IEP-projektet. Her får vi mulighed for at afprøve virksomhedens fleksibilitet i forhold til det nuværende og fremtidige fluktuation i elmarkedet,” fortæller Purchasing Manager, Jørgen Johansen.

Forventningen er hos Vald. Birn A/S at projektet kan være med til at få afklaret hvilke muligheder, udfordringer og tiltag de fremtidige markedsforhold byder på. Men også hvilke gevinster der er, ved at kunne og ville agere proaktiv i forhold til markedsforholdene.

Virksomheden er allerede langt i projektet og kan nu begynde at planlægge efter de billigere el-pris-timer:

“Allerede nu har projektet gjort, at vi har reelle muligheder for at flytte en del den omkostningstunge produktion til billigere el-pris-timer. Med projektet er det også belyst, hvilke problemer der rent praktisk er for at flytte produktionen og dermed planlægge efter forhold, som kommer udefra og ikke har noget med den rent faktiske produktion eller de interne forhold at gøre,” beskriver Jørgen Johansen. 

Anbefalingen fra Vald. Birn A/S, til andre energitunge virksomheder, der kører i tre eller flere skiftehold, lyder på at optimere mod de billige timer. Selvom det kan være svært for mindre energitunge virksomheder.

“Ikke alle virksomheder har muligheden for at lagre energien eller flytte på deres produktion, og med de energipriser der er nu, og som der kan laves aftaler på, så er incitamentet lavt begrænset. For for at virksomhederne kan agere fleksibelt i markedet, kræver det, at man ikke indgår fastpris-aftaler med sin el udbyder. Men de seneste år har der også været et fald i el-prisen, og det har dermed været bedst at være på spotpris-aftale, som generelt må betegnes som det optimale – i hvert fald for os,” siger Jørgen Johansen.