Demand Response

Hvad er Demand Response?

Demand Response er fleksibelt elforbrug, altså hvor kunden flytter sit elforbrug fra høje til lave elpriser for at udnytte priserne. Virksomhederne inviteres i IEP-projektet til at udpege større el-forbrugende enheder, hvor elforbruget har mulighed for at blive flyttet inden for samme døgn; og gerne udpegede enheder i MW-klassen.

Dermed er Demand Response i dette projekt rammen for, hvordan virksomhederne har mulighed for at tilpasse deres produktion til fremtidens elmarked, hvor vindkraft og anden miljøvenlig elektrificering vil påvirke priserne på el.