Partnerskabet

Hvem er IEP?

IEP er forkortelsen for projektet Industrial Energy-Partnerskab vedrørende fleksibelt elforbrug i virksomheder. Partnerskabet har i projektperioden undersøgt muligheder og begrænsninger for, hvordan elforbruget kan flyttes, og hvordan det kan gøres nemt for virksomhederne at deltage på elmarkedet. Partnerskabet blev i 2015 dannet af Erhvervs- og Vækstministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og CLEAN, på baggrund af regeringens ”Vækstplan for Energi og Klima”. Ud over de tre stiftere af partnerskabet, var bestyrelsen også repræsenteret af DI Energi og Dansk Energi. Energiministeriet var repræsenteret i bestyrelsen af Energinet.dk – og Erhvervsministeriet af Erhvervsstyrelsen.

Formål

IEP var et konkret projekt, som havde til formål at blive klogere på fremtidens elmarked i Danmark, da vedvarende energi – især vindenergi – får en større og større plads. Det gør elpriserne mere følsomme, da de kan ’svinge som vinden blæser’ og dermed ramme virksomhederne på bundlinjen. Men de svingende elpriser kan også være en mulighed for de virksomheder, som forstår at udnytte prissvingningerne, og dermed flytte dele af elforbruget fra dyre elpris-timer til billigere timer.

Derfor har IEP-projektet haft til opgave at undersøge, hvordan det bliver nemt og rentabelt for virksomheder at flytte deres elforbrug. Det skete ved, at en række case-virksomheder fik undersøgt mulighederne for at flytte elforbruget til tidspunkter med meget vindkraft og dermed lave elpriser; altså væk fra de dyre timer, så virksomheder fik en økonomisk gevinst at mærke og blev mere konkurrencedygtige.

Projektet satte primært fokus på:

  • Hvilket elforbrug der kan flyttes?
  • Hvilke muligheder og begrænsninger der eksisterer i dag?
  • Hvilke omkostninger det har for case-virksomheden?
  • Hvordan kan virksomheden deltage på en enkel og nem måde?

Hvordan foregik det i praksis?

De medvirkende virksomheder, som deltog i projektet, var repræsenteret fra forskellige brancher. Virksomhederne skulle gennem Demand Response teste en syntetisk pris for år 2020*- også kaldet (SYN2020) – skabt gennem forstærkning af udsvingene i grossistmarkedets daglige elpriser fra Nordpool Spot-markedet*.

Virksomhederne modtog i projektperioden den syntetisk elpris anno 2020 (SYN2020) via deres elhandlere. Denne syntetiske elpris repræsenterer de fremtidige elpriser med en større andel af vedvarende energi, primært vindkraft. Den syntetiske elpris beregnes ud fra de daglige priser fra Nordpool Spot-elbørsen. Virksomheden kunne derefter tilrettelægge driften og elforbruget for det efterfølgende døgn ud fra de syntetisk højere og lavere elpriser. Virksomhederne kunne på denne måde få et tættere samarbejde med deres elhandler gennem projektet.

Ønsker du mere information om faserne i projektet, så læs mere her.