Elmarkedet nu og i fremtiden

Elmarkedet skifter hastigt i øjeblikket og får et større og større fokus på vedvarende energi, især vindenergi.

I 2014 udgjorde vindkraften over 39% af det danske elforbrug. Det er mere end en fordobling på bare 10 år. Den samlede andel vedvarende energi kommer op på 48%, når biomasse og sol medregnes, men samtidig er vind og sol en el-produktionsform med en begrænset mulighed for regulering. I 2014 var der 1.100 timer, hvor hele elforbruget i Vestdanmark – DK1 – blev dækket af vindkraft.

I 2020 vil elproduktionen fra vindkraft komme op på 55% af elforbruget, og sammen med øvrige vedvarende energikilder nå hele 75%. Det påvirker priserne på el, da timer med meget vind er billige elpris-timer, og vice-versa. Det betyder, at priserne på el kan give større udsving i fremtiden – og dermed kan ramme virksomhederne på bundlinjen.

Figur af elmarkedet i dag kontra elmarkedet som forventet i år 2020
Elmarkedet
Figuren viser vindproduktion og klassisk elforbrug for 20 dage i november 2012, og hvordan det kan se ud i 2020. Der findes andre vedvarende energikilder, fx solenergi, som kan reducere udsvingene, men der vil dog stadig opstå perioder, hvor både produktionen fra sol- og vindenergi er lav. Kilde: Energinet.dk.