Tidsplan

Projektet var delt op i følgende faser

Fase 0

Forløb på tre uger, hvor der måltes på de udvalgte elforbrugende enheder eller blev trukket data ud fra eksisterende målinger for at danne baselinen, der skal danne grundlag for, om enheden rent faktisk kan driftes mere fleksibelt i projektperioden i forhold til spotpriserne.

Fase 1

Denne periode kan vare op til 12 måneder med drift efter syntetiske elpriser i 2020 (SYN2020). Det sker manuelt – forstået på den måde, at der ikke installeres nyt styrings- og reguleringsudstyr. De daglige SYN2020-elpriser modtages fra elhandleren og anvendes i case-virksomheden til flytning af elforbrug.

Det blev undersøgt, om der var mulighed for, at case-virksomhederne også skulle teste og afprøve nye teknologiske løsninger for automatiseret Demand Respons efter elpriserne. Oprindeligt var der to måleperioder – begge af op til 12 måneders varighed, altså i alt op til 24 måneder. Der var dog ikke planlagt nogen Fase 1B, men en måleperiode 2 kunne komme på tale, hvis en teknologivirksomhed ønskede at teste automatiseret udstyr.

Fase 1 til 2

Overgangen fra fase 1 til fase 2 skete i samråd mellem Projektet og case-virksomheden. Projektet kunne beslutte at fremrykke overgangen til fase 2, og det var dermed ikke nødvendigt med yderligere forsøgsmålinger.

Fase 2

Fasen drejede sig om rapportering og formidling af de erfaringer, der gøres fra Fase 1.

Faserne i IEP