Grundlag for elhandleren

Elhandleren fik i IEP-projektet en særlig og typisk noget større rolle end tidligere.

Det tætte samarbejde omfattede i projektet blandt andet:

  • Case-virksomhederne fastholdt egen elhandler til afregning af virksomhedens samlede elforbrug efter gældende kontrakt.
  • Elhandlerne fik fra projektet en model og faktor til beregning af den syntetiske SYN2020-elpris til Demand Response.
  • Elhandlerne anvendte daglige grossistpriser fra Nordpool Spot (kl. 13) til at beregne SYN2020-elprisen, som derefter dagligt blev sendt til case-virksomheden (kl. 14).
  • Case-virksomheden skulle ud fra SYN2020-elpriserne beslutte, om der de ønskede at lave ændringer i driften dagen efter.
  • Elhandlerne skulle ikke opgøre bonus til case-virksomhederne, det skete i projekt-sekretariatet.
  • Så elhandlerne, at SYN2020-elprisen flyttede case-virksomhedernes forbrug så meget, at det kunne medføre ubalance i elmarkedet, kunne elhandleren handle ubalancen i Intraday markedet (Elbas).
  • Elhandlerne holdt deres respektive balanceansvarlige informeret.
  • Elhandlerne kunne udvikle nye markedsprodukter for case-virksomheden og øvrige kunder med henblik på at tilbyde Demand Response produkter nu og særligt fremover.
  • Projekt-sekretariatet drøftede med elhandlerne om behovet for og eventuel dækning af mindre administrative omkostninger.