Udregning af bonus

Hvordan foregår det?

Alle case-virksomheder får opsat en bi-måler til at registrere elforbruget på den eller de enhed(er), der skal driftes mere fleksibelt.

I første fase af projektet vil elforbruget til enheden/-erne blive målt over tre uger. Alternativt anvendes virksomhedens egne målinger. Derefter beregnes en profil – en baseline – for elforbruget og for hver af ugens dage.

Bonus til case-virksomhederne opgøres månedligt. Opgørelse sker ud fra sammenligning af baseline for normal drift og så 15 minutters målinger af faktisk drift efter ændret produktionsplanlægning. Der vil være en opgørelse af bonus hver dag. Skulle en dag resultere i negativ bonus vil den indgå i månedsberegningen med 0 DKK, da bonussen ikke kan blive negativ. Månedsbonus opgøres af CLEAN i IEP-projektet ved månedens afslutning.

Hvem betaler bonussen?

Bonussen udregnes som forskellen mellem profilen for elforbruget og det faktiske elforbrug. Bonussen finansieres af Erhvervsstyrelsen ud fra en månedlig bonusopgørelse. Bonus angår ændringer i grossist-markedsprisen for el og indeholder derfor ikke tariffer og afgifter.